Polityka prywatności

1. Oświadczenie

Przetwarzamy dane osobowe na potrzeby prowadzenia firmy zgodnie z jej profilem.


2. Administrator

Administratorem danych osobowych jest:

T.R.S. Artur Mądracki
Stefana Okrzei 5/7
58-500 Jelenia Góra
NIP: 611-24-32-067
REGON: 021587612


3. Kontakt

W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt:

trs.ratmed@gmail.com
+ 48 693 344 817


4. Wymóg

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne do wykonania usługi np. w celach sprzedaży, wystawienia certyfikatu itp.


5. Cele i czas przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania zamówionej usługi oraz przynajmniej przez okres wymagany przez obowiązujące prawo m.in. w celach:

  • rozliczeniowych
  • dochodzenia roszczeń
  • kontrolnych

Po tym czasie dane osobowe mogą być nadal przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

W celach informacyjnych i marketingowych dane mogą być przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.


6. Inne podmioty

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych np. usługodawcom obsługującym rozliczenia księgowe, dostawcom usług IT.

Każdy z tych podmiotów przetwarza dane na podstawie umowy z administratorem danych zgodnie z poleceniami administratora.

Dodatkowo dostęp do danych mogą mieć podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organy ścigania w przypadku żądania przez organ na odpowiedniej podstawie prawnej.


7. Prawa

Osoba której dane są przetwarzane ma prawo do:

  • dostępu do przetwarzanych danych osobowych
  • sprostowania danych
  • usunięcia przetwarzanych danych (w pewnych sytuacjach)
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • przenoszenia danych osobowych (uzyskania kopii elektronicznej)

W celu skorzystania z tych praw prosimy o e-mail: trs.ratmed@gmail.com


« Najbliższy Kurs KPP


© 2019 TRS Artur Mądracki


szkolenia pierwsza pomoc, obstawa medyczna, zabezpieczenie medyczne imprez, kursy KPP, kursy KPP Jelenia Góra