Polityka prywatności


1. Oświadczenia

a). Na stronach trs-ratmed.pl (w tej domenie) nie stosujemy plików cookies, ani innych technologii pozwalających na automatyczną: deanonimizację, zbieranie danych lub śledzenie zachowań użytkowników strony.

b). W przypadku formularzy: kontaktowego (mailowego) oraz zapisu na kursy, użytkownik świadomie decyduje się przekazać nam pewne informacje - patrz też punkt 8. Inne (zgłoszenia KPP, formularz kontaktowy)

c). Jako firma, przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na potrzeby prowadzenia tejże, zgodnie z jej profilem szkoleniowo medycznym.


2. Administrator

Administratorem danych osobowych jest:

T.R.S. Artur Mądracki
ul. Demokratów 11/1
58-520 Janowice Wielkie
NIP: 611-24-32-067
REGON: 021587612


3. Kontakt

W sprawach związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt:

trs.ratmed@gmail.com
+ 48 693 344 817


4. Wymóg

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne do wykonania usługi, np.: w celach sprzedaży, kontaktu, wystawienia certyfikatu itp.


5. Cele i czas przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, do czasu wykonania zamówionej usługi, oraz przynajmniej przez okres wymagany przez obowiązujące prawo m.in. w celach:

  • rozliczeniowych
  • dochodzenia roszczeń
  • kontrolnych

Po tym czasie, dane osobowe mogą być nadal przetwarzane, do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

W celach informacyjnych i marketingowych, dane mogą być przetwarzane, do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.


6. Inne podmioty

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, przetwarzającym dane osobowe, na zlecenie administratora danych, w wyniku potrzeb prowadzonego typu działalności np.: usługodawcom obsługującym rozliczenia księgowe, dostawcom usług IT.

Każdy z tych podmiotów, przetwarza dane, na podstawie umowy z administratorem danych, zgodnie z poleceniami administratora.

Dodatkowo, dostęp do danych, mogą mieć podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, na podstawie przepisów prawa np.: organy ścigania, w przypadku żądania przez organ, na odpowiedniej podstawie prawnej.

Nie udostępniamy posiadanych danych osobowych w celach marketingowych firmom trzecim.


7. Prawa

Osoba której dane są przetwarzane ma prawo do:

  • dostępu do przetwarzanych danych osobowych
  • sprostowania danych
  • usunięcia przetwarzanych danych (w pewnych sytuacjach)
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • przenoszenia danych osobowych (uzyskania kopii elektronicznej)

W celu skorzystania z tych praw, prosimy o e-mail: trs.ratmed@gmail.com


8. Inne (zgłoszenia KPP, formularz kontaktowy)

Wysyłając zgłoszenie na kurs KPP, za pomocą podlinkowanych do strony trs-ratmed.pl formularzy Google, lub wysyłając maila na nasz adres gmail, akceptują Państwo również politykę prywatności Google, zgadzają się, na przesłanie informacji, za pomocą tych usług i w przypadku formularzy zgłoszeń na kursy, akceptują pliki cookies tej firmy.

W razie braku takiej zgody, prosimy o zgłoszenie udziału w kursach, w inny możliwy sposób, np.: telefoniczny, sms'owy itp. oraz przekazanie nam niezbędnych informacji, w dogodny dla Państwa sposób.


9. Aktualizacja

Zastrzegamy możliwość zmiany polityki prywatności, poprzez aktualizację jej treści i publikację na tej stronie.


« Najbliższy Kurs KPP


© 2014 - 2024 - TRS Artur Mądracki


szkolenia pierwsza pomoc, obstawa medyczna, zabezpieczenie medyczne imprez, kursy KPP, kursy KPP Jelenia Góra, transport medyczny, urządzenia aed